O nás

MUDr. Hana Glanzová

  • 1989 Ukončení studia na fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze
  • 1992 Atestace v oboru otorhinolaryngologie
  • 2003 Licence k výkonu samostatné lékařské praxe k výkonu funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru udělena Českou lékařskou komorou
  • 2005 Specializovaná způsobilost lékaře v oboru otorhinolaryngologie potvrzená Ministerstvem zdravotnictví ČR
  • 2004  Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, obor otorhinolaryngologie, vystavené Krajským úřadem Středočeského kraje
  • 2011 Obchodní firma MUDr. Hana Glanzová ORL s.r.o., zápis do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze

Karla Veselá

  • Všeobecná sestra, audiologická sestra

Dagmar Koubková

  • Všeobecná sestra