O nás

MUDr. Hana Glanzová

1989 Ukončení studia na fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze

1992 Atestace v oboru otorhinolaryngologie

2003 Licence k výkonu samostatné lékařské praxe k výkonu funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru udělena Českou lékařskou komorou

2005 Specializovaná způsobilost lékaře v oboru otorhinolaryngologie potvrzená Ministerstvem zdravotnictví ČR

2004  Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, obor otorhinolaryngologie, vystavené Krajským úřadem Středočeského kraje

2011 Obchodní firma MUDr. Hana Glanzová ORL s.r.o., zápis do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze

Karla Veselá

Všeobecná sestra, audiologická sestra

Dagmar Koubková

Všeobecná sestra